Положення про Всеукраїнський конкурс „ Мій рідний край моя земля

13.04.2017

Положення

про Всеукраїнський конкурс

«Мій рідний край – моя земля»

Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за участю Українського товариства охорони природи проводять Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя земля» за напрямками:

«Практична природоохоронна робота і екологія»,

«Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства».

^ Мета і завдання конкурсу

Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя земля» проводиться з метою оволодіння вихованцями (учнями) знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язків язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямків, формування знань, навичок в галузі сільського господарства і лісового господарства.

^ Основними завданнями Всеукраїнського конкурсу школярів і учнівської молоді «Мій рідний край – моя земля» (далі – конкурс – огляд) є:

залучення педагогічних та учнівських колективів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів до збереження та оздоровлення природного середовища за програмами: «Природа і людина», «Природа і культура», «Природа і суспільство», «Природа, наука і техніка»;

активізація участі молоді у Всеукраїнських масових заходах: щорічній природоохоронно-просвітницькій акції «Птах року», еколого-натуралістичному поході «Біощит», конкурсах «Вчимося заповідати», «До чистих джерел», «Посади сад», «На кращого юного генетика-селекціонера» тощо;

залучення школярів до регіональних природоохоронних заходів: операції «Зелена аптека», «Живе срібло», «Джерело», «Малим річкам – велику воду», «Ялинка», «Підсніжник», «Сад» та ін.;

активізація проведення пошуково-дослідницької роботи у природному середовищі з метою вивчення стану і розвитку об’єктів природи та механізмів перетворення світу природного у світ трансформований згідно з потребами та можливостями людини;

активізація роботи з молоддю на навчальних стібках;

удосконалення трудового та екологічного виховання школярів на засадах виховання громадської мужності, гуманності, милосердя, формування цивілізованого господаря, творчої, працелюбної особистості;

сприяння активній участі школярів у благодійній акції «Діти Чорнобиля»;

оволодіння досвідом наукових досягнення в галузях біології, сільськогосподарського виробництва та лісового господарства, екології;

розвиток уміння визначати локальні екологічні проблеми свого регіону з виявленням джерел згубної дії на природу як підприємств, так і фізичних осіб та активізація практичної участі молоді в заходах щодо їх усунення;

удосконалення та розвиток змісту роботи учнівських об’єднань біологічного, сільськогосподарського та природоохоронного напрямів всеукраїнських і регіональних еколого-краєзнавчих таборів;

формування в учнівської молоді екологічно доцільних навичок поведінки в природі, а також пропагування дбайливого, екологічно грамотного ставлення дорослого населення до природних об’єктів природи в цілому.

^ Учасники конкурсу

У конкурсі можуть брати участь:

учні, вчителі, працівники шкільних лісництв, аграрних об’єднань, природоохоронних загонів загальноосвітніх (усіх типів), позашкільних професійно-технічних загальноосвітніх навчальних закладів, фахівці у галузі освіти;

вихованці, педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю, інших позашкільних навчальних закладів природничого, народознавчого спрямування, палаців та будинків школярів і їх підрозділів, шкільних лісництв, учнівських аграрних об’єднань, учнівських фермерських господарств, загонів «голубих», «зелених» патрулів, наукових товариств учнів, ланок юних тваринників, аграріїв, лісівників, інших творчих учнівських об’єднань;

загальноосвітні (усіх типів), позашкільні, професійно-технічні навчальні заклади, шкільні лісництва, учнівські фермерські господарства, зажени «голубих», «зелених» патрулів, наукові товариства учнів, ланки юних тваринників, аграріїв, лісівників, інші творчі учнівські об’єднання.

^ Керівництво конкурсом

Безпосереднє керівництво конкурсом-оглядом та визначення переможців здійснює Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

У регіонах керівництво конкурсом здійснюють обласні, районні органи управління освіти за участю управлінь зеленого господарства, ботанічних садів тощо.

У закладах та установах освіти для керівніцтва конкурсом створюються консультативні пункти, які входять організатори позакласної в позашкільної роботи, вчителі біології, керівники кращих трудових об’єднань, методисти, наставники від общественных організацій, наукових установ представники шкільних юнацьких секцій Українського товариства охорони природи.

Консультативні пункти конкурсу разом з радами центрів по екологічному вихованню дітей і учнівської молоді загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів готують матеріали з кращими результатами до районних та міських оргкомітетів, які в свою чергу відбирають та надсилають вищезгадані оформлені результатами роботи, характеристики, довідки, рецензії або відгуки науковців сільськогосподарського виробництва, товариства охорони природи та інших общественных організацій.

^ Вимоги до матеріалів для участі в конкурсі-огляді

Для участі в конкурсі-огляді надсилаються такі матеріали:

оформлені альбоми, звіти, буклети, характеристики-анотації, фото-та кінорепортажі, звукозапису виступів агітаційних колективів екологічного спрямування, розробки екологічних завдань та ігор, а також моделі поліпшення екологічних ситуацій свого району, карти-характеристики екологічного стану своєї місцевості, екологічні проекти, щоденники дослідницької роботи на навчально-дослідних земельних ділянках, звіти, альбоми за результатами дослідницької та навчально-виробничої роботи на сільськогосподарській фермі в лісництві тощо.

Від міських (районних) оргкомітетів подаються протоколи, в яких визначаються кількість учасників та переможці за напрямами та категоріями (учнівська молодь, об’єднання, школи, педагоги). До участі у обласної етапі конкурсу приймаються не більше трьох робіт від кожної із категорій за напрямком.

Розгляду не підлягають роботи, характеристики, які не належно оформлені (не мають відгуків вченого фахівця), не завірені відповідним органом управляння та надіслані пізніше рядок. Навчальної екологічної стежки, дендрарію, парку, квітників, декоративного розсадника, колекційної ділянки первоцвітів тощо;

робота ековіталень, еколекторіїв тощо.

^ Критерії оцінювання матеріалів за напрямком

«Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського і лісового господарства»:

для учнів:

вирощування на навчально-дослідних ділянках, в теплицях та реалізація екологічно чистої сільськогосподарської продукції, лікарської сировини, плодових і декоративних дерев, кущів, розсади та насіння квітів;

проведення результативних дослідів навчально-дослідних земельних ділянок, на полях сільськогосподарських об’єднань різних форм власності;

допомога аграрним об’єднання різних форм власності у вирощуванні, збиранні сільськогосподарської продукції;

допомога тваринницьким господарствам різних форм власності або участь у догляді за тваринами шкільної тваринницької фермі;

участь у святі врожаю, виставках-ярмарках плодово-ягідної та овочевої продукції, вирощеної школярами;

участь у благодійній акції «Дітям Чорнобиля»;

участь у роботі кіно-, відеолекторію професій сільського господарського спрямування;

участь в організації та роботі куточка або музею хліба;

для педагогічних або учнівських колективів, творчих об’єднань та їх керівників:

створення та підтримка у навчальному закладів відповідної матеріальної бази, зразкової навчально-дослідної земельної ділянки, теплиці, тваринницької ферми та ін.;

організація учнівських аграрних трудових об’єднань, шкільних лісництв, гуртків різних профілів;

проведення дослідів, зокрема за завданням науковців та фахівців, на навчально-дослідних земельних ділянках, полях аграрних учнівських об’єднань, на масиві учнівського лісництва, тваринницькій фермі, в умовах теплиці та лабораторії, відповідне оформлення їх результатів;

вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду дослідницької роботи та продуктивної сільськогосподарської праці на полях аграрних учнівських об’єднань, навчально-дослідних земельних ділянках загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, присадибних ділянках;

систематичне надання допомоги школярам, позашкільним навчальним закладів, гурткам, аграрним учнівським об’єднання єднанням, учнівським лісництвам з питань організації продуктивної сільськогосподарської праці, дослідницької роботи, трудового виховання і професійної орієнтації;

ознайомлення з досягненнями сучасної біологічної науки, залучення гуртківців до проведення дослідної роботи, зокрема виконання дослідів з генетики та селекції;

використання екологічних та економічних принципів господарювання;

вирішенню проблеми трудового виховання учнів шляхом належної організації шкільного орендного підряду, шкільного аграрного об’єднання, міні тваринницької фермі;

забезпечення охорони життя та здоров’я учнів у цих об’єктах об’єднаннях;

організація допомоги аграрним об’єднання єднанням різних форм власності у вирощування та збиранні сільськогосподарської продукції;

організація допомоги тваринницьким господарствам різних форм власності або участь у догляді за тваринами шкільної тваринницької фермі;

проведення свят врожаю, виставок-ярмарків плодово-ягідної та овочевої продукції, вирощеної школярами;

участь у благодійній акції «Дітям Чорнобиля»;

організація роботи кіно-, відеолекторію професій сільськогосподарського спрямування;

організація куточка або музею хліба.

Визначення переможців конкурсу .

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу проводитиметься щорічно, а переможці Всеукраїнського конкурсу визначаються 1 раз на 2 роки.

Загальноосвітні (усіх типів), професійно-технічні, позашкільні навчальні заклади, учнівські лісництва, учнівські аграрні об’єднання, учнівські фермерські господарства, зажени «голубих», «зелених» патрулів, наукові товариства учнів, ланки юних тваринників, аграріїв, лісівників, інших творчих учнівських об’єднань нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, Українського товариства охорони природи.

Окремі учні, юннати нагороджуються подарунками або путівками до Всеукраїнського табору «Юннат».

Учителі, працівники шкільних лісництв, аграрних об’єднань, природоохоронних загонів, фахівці в галузі освіти нагороджуються відзнаками Міністерства освіти і науки України.

Роботи надсилаються на адресу Луганського обласного центру еколого-натуралістичної творчості: кв. Луганський, 2 м. Луганськ, 91029 до 10 листопада щорічно.

Короткий опис статті: теплиця підсніжник Тип: Положення; Розмір: 97.58 Kb.; Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за участю Українського товариства охорони природи проводять Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя земля» за напрямками

Джерело: Положення про Всеукраїнський конкурс „ Мій рідний край моя земля

Також ви можете прочитати